Windmill

Општи информации

Се наоѓаме на: Ул.4 Јули 3, Кавадарци


Работно време: понеделник до петок од 8.30 до 16.30 часот


Контакт телефон: 043-411-422, E-mail: kontakt[at]notaraleksova.com